Bij mij kan je terecht als je onder andere

 

- met traumatische ervaringen werd geconfronteerd

- het gevoel hebt vast te zitten 

- iets levensveranderend meemaakte en nood hebt aan dit een plaats te geven

  (zoals bijvoorbeeld een (relatie)breuk, een diagnose bij jezelf of je kind, ...)

- als ouder nood hebt aan ondersteuning bij uitdagingen in de opvoeding (zoals bijvoorbeeld, overprikkelingautisme spectrumstoornis)

- naar handvaten zoekt om de oorzaken van je stress aan te pakken 

- je depressief voelt

- als hulpverlener geconfronteerd wordt met vicariante stress (wordt ook wel plaatsvervangende stress genoemd en is een speciale vorm van burn-out en ontstaat door de grote impact die de (verschrikkelijke) verhalen en/of de realiteit van cliënten hebben op hen die ermee geconfronteerd worden

- ...